duskant sutherland


Indo-Afrikaan, want ek is bang vir alles hier…
Januarie 27, 2009, 9:33 vm
Filed under: Geite

Ahhh, tog so inherent in onse Volksharte ingeprent die vrees vir die vreemde, die onbekende en die onverklaarbare. En snaaks, vermoed ek, hoe iets soos ‘n diepgewortelde rassisme en meerderwaardigheid telkemale ontstaan vanuit ‘n vrees vir iets vreemd.

Ek  drentel gister rond in ‘n groot boekwinkel in Pretoria, opsoek na ‘n vakspesifieke argeologieboek. Ek vind hom agter ‘n klomp Gr.12 handboeke en gaan betaal. Toe die ouerige dame die boek sien helder haar gesig op en vra sy in ‘n hoë en vermaaklike stemmetjie: “Oooooeee, as jy van argeologie hou, het jy seker al die boek  ‘Adam’s Calendar’ gelees…”. Ek kan sien dat sy my nou hier geweldig wil beïndruk…

Adam’s Calendar. Suggggg. Ek dink terug aan ‘n paar gesprekke wat ek daar by mykopop gehad het oor einste hierdie boek.

 97819201530761

Hier word verwys na ‘n koffietafelboek waarin Michael Tellinger en Johan Heine aanspraak maak daarop dat hulle die oudste mensgemaakte struktuur ontdek het. Daarby verskaf hulle fantastiese interpretasies en verduidelikings vir hierdie klipbouval, geleë in op die Platorand in Mpumalanga. Hulle verklaar oortuigend:

“This remarkable stone structure was originally a large circular structure resembling but predating Stonehenge by many thousands of years. Adam’s calendar is built along the same longitudinal line as Great Zimbabwe and the Great Pyramid. It is also aligned with the rise of Orion’s belt when it rose horizontally on the horizon some 75,000 years ago. Adam’s calendar takes us further back in time closer to the emergence of Homo sapiens, than any other structure ever found to date, and it will force historians and archaeologist to reconsider ancient human activity and consciousness.”

Hulle verklaar voorts dat hierdie “kalender” nie deur plaaslike groepe gebou is nie, maar deur Indo-Afrikane wat vanuit die Indiese vasteland na die ooskus van Afrika gereis het en verskeie monumente gebou het.

Ek staar die dame aan, en toe ek nie dadelik reageer nie draf sy skuifel-skuifel na die naaste rak en pluk ‘n eksemplaar nader. “Kyk, dis die oudste mensgemaakte strukture! Hier, in Suid-Afrika !”. Ek staar maar steeds terwyl sy omtrent die hele boek op maat van ‘n meta-narratief deurwerk. Toe sy klaar is, probeer ek haar rustig daarvan oortuig dat hierdie boek in snert-waarde ten hemele skrei. Ek noem aan haar die gebrek aan argeologiese bewyse, die uiters verdagte pseudo-denkrigtings waarop dit gebaseer is. Ek vertel vir haar dat die boek as uiters problematies binne Suid-Afrikaanse argeologie bestempel word. Sy vervies vir haar net daar en skud haar kop beslis…”Nee, julle wetenskaplikes het altyd een of ander ding te sê oor alles. Wat is fout met Indo-Afrikane? En hoekom mag ons nie ook ons eie Stone Henge hier in Afrika hê?”.

Net daar draai ek om en loop.

Ek was nie lus om haar te probeer oortuig dat ons verskeie “Stone Henges” het wat oor die Suid-Afrikaanse landskap versprei lê, maar dat sy heel moontlik te dom is om dit raak te sien nie. Ek is nie lus om haar persepsie dat wêreldkulture eerder as plaaslike groepe, vir die bou van meer omvattende bouvalle verantwoordelik was, te probeer verander nie. Ek is nie lus om haar daarop te wys dat Eurosentriese denkrigtings nie in Afrika toegepas kan word nie. En ek is ook nie lus om aan haar te illustreer presies hoè oningelig sy is vir iemand wat in ‘n groot boekwinkel werk nie.

scan00133

BaKoni beeskraal c.1800 (Mpumalanga)

Want inherent en diepgewortel bestaan die persepsie dat swart mense nutteloos is, mos altoos, en ek as individu kan dit nie op ‘n mooi Woensdag in Pretoria se middestad verander nie. Die uiters verwaande publikasie wat die outeurs so nonchalant “Adam’s Calendar” noem is vir my ‘n mooi en sprekende voorbeeld hiervan. Dit herinner aan argaïese interpretasies van Groot Zimbabwe waar die bou van hierdie Karanga-Stad toegeskryf is aan die werk van die Foenesiers, Egiptenare en selfs die Koning van Skeba. ‘n Toeskrywing wat min of meer verklaar dat swart mense en plaaslike bevolkings nie in staat is tot hoër kognitiewe en simboliese denke nie. Veel eerder word daar aanspraak gemaak op ongefundeerde alternatiewe interpretasies en in die proses word data vanuit gesaghebbende bronne soos argeologie gemaklik misgekyk.

En, terwyl die verkrampte oningeligtes die soetkoek koorsagtig verorber ten einde hulle eie onsekerhede en vrese te verbloem, lag die pseudo-wetenskaplikes al die pad bank toe. Jis, ek wens mense wil leer lees. En leer dink. Want die lewe is soveel interessanter sonder destruktiewe persepsies.

Maar ek dink partykeer persepsies en populêre menings is soos Bob Mugabe; net die Liewe Here kan dit verwyder…

landscape32

Advertisements


Gesoek: Lina Spies se verlosser
September 22, 2008, 8:56 vm
Filed under: Geite

” …the Jester sang for the King and Queen
In a coat he borrowed from James Dean
In a voice that came from you and me…”
American Pie – Don McLean

En hier gaan ons alweer…
“Oom” Angus Buchan (ek hou nie van die bandwagon “ge-oomery” nie, ek “oom” net mense wat ek ken…) doen sy ding en ontstel die ontsteldes alweer. Veral sommige, soos onse geëmansipeerde Volksmoeder, Lina Spies. Mensig, maar die “Oom” het haar nouweer snotbel en traan laat stort. In ‘n bylaag tot die Griffel van die Volk stort sy haar hart uit en verklaar onomwonde dat Oom Angus haar “ontstel”.
Sy skryf onder andere:

“Ek ervaar die hele verskynsel van die ontwortelde Skotse Zimbabwiese boer wat sy cowboy-voorkoms – spykerbroek en wawielhoed – kennelik kultiveer, as intens ontstellend.”
en
“Wat my die diepste ontstel van Buchan se boodskappe is dat hulle so deur en deur man-georiënteerd en seksisties is en dít binne ’n nuwe demokrasie wat juis daarna strewe om mure tussen mense af te breek.”
en
“Ek neem aan Buchan het net seuns; hy het, anders as die omstrede biskop Spong, kennelik nie “drie geëmansipeerde dogters” nie. Ek is begenadig deurdat ek self uit presies so ’n geïnspireerde vroulike gesin kom.”
en
“‘Oom Angus’ ken die aanspreekvorm ‘Boet’ – darem een van sy vyf Afrikaanse woorde – en ek vra my af of daar darem ’n “Sus” in sy swymelende skare is, wat dalk iets anders wil word as ’n gedweë, onderworpe huisvroutjie?”

Ah hemel tog, of sal ek uitroep soos ‘n goeie vrind van my: VIR VARKSTEAKS!
As daar nou een ding is wat my ontsettend irriteer is dit mense wat oorsensitief is en maklik “ontstel” word. En dis duidelik dat die “ontwortelde Skot” nie genade het met Spies se konstitusie nie (terloops, waddehel is ‘n spykerbroek?).  Sy het dit weereens eens dat Buchan se boodskappe seksisties en man-gerig is. Ek vermoed dat dit spruit uit Buchan se geïmpliseerde “kaalvoet-vrou-voor-die-stoof” teologie…o ja, en die feit dat hy die heeltyd die woord “boet” gebruik.

Nou kyk, ek was al by Buchan se samekomste, en nog nooit het ek gehoor dat hy die woord “submit” of “submissive” of, for that matter, enige verwante woorde gebruik of predik nie. Wat hy wel beklemtoon is ‘n terugkeer na Bybelse waardes en norme – ook vir die gesin. Op ‘n praktiese vlak is dit eenvoudig…hê respek vir mekaar en koester mekaar. Dis op ‘n dieper geestelike vlak waar verwarring ontstaan…Buchan doen ‘n beroep op die manne om weer die Geestelike leiers van hulle huishoudings te word – ‘n begrip wat telkens in die Bybel bespreek word. En dis nou net hier, vermoed ek, waar die ore van stryders die woord “man” en “leier” in dieselfde sin hoor en sumier toeslaan. Want hoe kan ‘n man in die 21e eeu leiding oor sy gesin durf neem!

Ek glimlag lekker oor die “boet” verwysing en ek dink Spies laat haar onderrok so bietjie uithang wanneer sy, kompleet soos ‘n tjankbalie-kind, die ietwat patetiese houding van tenagekomde inneem. Haar ietwat irrelevante relaas is soos om te sê dat iemand wat uit gewoonte die aanspreekvorm “my maat” gebruik, diskrimineer teen almal wat nie vriende met hom/haar is nie. Daarby sou ‘n mens die Stem van die Volk dan seker kon gaan verklae omdat een van hulle aanbieders, Amore Bekker op haar middagprogram Tjailatyd telkens en uitsluitlik die aanspreekvorm “suster” gebruik. Belaglik.

Dit wil vir my voorkom of daar ‘n inhirente minderwaardigheid manifesteer in Lina Spies se retoriek en dit voel so half vir my of sy ‘n monumentale tjip op haar skouer het. Fair enough. Maar ek weet waarlik nie waarom die persepsie bestaan dat Angus Buchan die teenpool van hierdie sentiment verkondig nie.

(Ek vind dit wel komies dat ‘n aartappelboer van Natal, of wag, ekskuus, ‘n “ontwortelde Skotse Zimbabwiër” ‘n geëmanispeerde vrou so kan ontstel.)Wanneer insig alle redelike perke van merkwaardigheid oorskry…
Augustus 12, 2008, 12:12 nm
Filed under: GeiteYour comment is awaiting moderation – DD
Augustus 5, 2008, 9:00 vm
Filed under: Geite

Ek weet nounie of ek hier vir my die odd lasteraksie/tranedal op die hals haal nie maar ek wil vandag ‘n sakie aanroer wat my vlietend in die aangesig van my mede-bloggers laat.

Moderasie. Moderering. Modder-ering. Moddergooi. Whatever.

Ek is in my (kort) blogger-bestaan van 15 maande nog net deur een persoon gemodereer.
Reg geraai, ja.
Frank Botha met sy Daaglikse Dosis het noual berug geraak vir die feit dat hy lukraak modereer soos dit hom en sy ego pas en sy webwerf het, volgens baie,  noual sinoniem geword met “onetiese blogging”. So bv. het ‘n swaargewig in die blogbokskryt, Johan Swarts al heel terreg vrae gevra oor Frank se hoogs onkonvensionele statistiekberekeninge. ‘n Man vir wie ek groot respek het, DGS het ookal meermale in relletjies met Botha betrokke geraak en hy steek weereens die draak met Frank se nuutste populariteitsinskrywing. In  hierdie inskrywing sê Frank dat:

“Indien hierdie inskrywing 50+ comments inboesem waarin jy, my kosbare leser, vir my vertel waarom ek eerder moet bly as gly, sal ek Frank Botha se Daaglikse Dosis NIE sluit nie.”

Dis juis op hierdie inskrywing waar ek ‘n ou meningtjie gelaat het wat, soos te verwagte en oudergewoonte, gemodereer is:

En dit herinner my toe aan vorige soortgelyke inskrywings deur die man waarop ek ook menings gelig het – en ook gemodereer is:

En ‘n laaste poging:

Ongelooflik. Dan wonder ek by myself wanneer Frank gaan besef dat hy sy blogonderneming eindelose skade aanrig wanneer hy, in die goeie oue taal, sensuur toepas. Ek glo Frank het aan die begin van Daaglikse Dosis ‘n wenresep beetgehad. En ek glo hy kon dit laat werk deur ‘n deurlopende kontiniuteit en deursigtigheid te behou. Maar hy het in ‘n bose kringloop verval waarin hy, onder die vaandel van “redelike reëls”, besluit het om enige negatiewe kommentaar uit te syfer tot so ‘n mate dat Daaglikse Dosis die afgelope tyd slegs suiwer gedistileerde stringetjies “fan comments” vertoon het.

Blogging werk nie so nie. Ek dink die skrif is aan die (blog) muur.Angus se aartappels en Benny se biljoene…
Julie 20, 2008, 8:22 nm
Filed under: Geite

Lees gerus saam met my die volgende berig wat vandag in die Sondagsuster verskyn het:

$1 000, die seën en siedaar, jy’s ’n miljoenêr

’n Seën van God sou twee minute duur. En dít sou van 500 kerkgangers miljoenêrs en selfs miljardêrs maak – as hulle met hul kredietkaarte elkeen $1 000 as offergawes aan die televangelis Benny Hinn oorbetaal. ’n Johannesburgse pastoor is só ontsteld oor dié “seën” dat hy nou, ná ’n week, wil weet wie van daardie skenkers miljoenêrs geword het. Past. Tommie Ferreira van die AGS-gemeente Floridapark, Roodepoort, sê dis nie sy bedoeling om Hinn tot ’n val te bring nie. Hy wil net graag weet of enige van die honderde kerkgangers wat verlede Saterdagoggend tydens Hinn se “Miracle Crusade” offergawes van tot $1 000 (sowat R7 500) gegee het, nou miljoenêrs is. Sowat 18 000 mense het verlede naweek na die Coca-Cola Dome in Randburg gestroom om na Hinn se boodskap van heling en wonderwerke te luister. Ferreira, ’n kranige koorsanger, het vrywillig aan die “Miracle Cru-sade” se koorsang gaan deelneem. Volgens hom het een van Hinn se Amerikaanse gassprekers, past. Todd Koontz, verlede Saterdagoggend in ’n boodskap oor finansiële laste gesê 500 mense in die gehoor gaan “ ’n besonderse seën” ontvang. “Hy het gesê dié diens gaan binne 24 uur miljoenêrs en miljardêrs oplewer. Elkeen moet $1 000 opoffer, want daar rus ’n besonderse seën op $1 000. Koontz het die kerkgangers glo veral aan die skarrel gehad toe hy gesê het “hierdie seën gaan net twee minute lank uitgestort word. Die mense het vorentoe gestorm – arm mense, ryk mense, mense van alle uithoeke van ons samelewing,” vertel Ferreira. Hinn se medepastore het glo kredietkaartmasjiene voor die gemeente gereed gehad waarmee hulle offergawes kon insamel. “Hy (Koontz) het gesê God gaan die mense se kredietkaarte seën en hulle sal met hul geld oor Suid-Afrika kan heers. Daar was uiteindelik nie minder nie as duisend mense wat só offergawes gegee het.” Volgens Ferreira se berekeninge het Hinn se televangelistiese gemeente met daardie offergawe miljoene rande ingesamel – dalk meer as R7 miljoen as al 1 000 kerkgangers $1 000 opgeoffer het in die hoop dat hulle miljoenêrs sou word. Boonop het Hinn kort ná Koontz se insameling van die $1 000-offergawes algemene offergawes ingesamel. “Dit het my hare laat rys,” sê Ferreira.  Hy sê hy sal nie met sy gewete kan saamleef as hy nie met ander mense oor dié moontlike slenter praat nie. “Ek val hulle (Hinn en Koontz) nie aan nie. Ek het net ’n broertjie dood aan mense wat ongegronde bewerings maak en dan is hulle weg met die mense se geld.” Dr. Sarel Smit van die AGS-gemeente Lofstad in Hursthill, Johannesburg, wat Ferreira ondersteun het toe hy met Rapport gesels het, is net so bekommerd oor die metode waarop Hinn offergawes insamel. “Veral in ’n tyd soos nou, waar ons erge nood beleef. Mense loop die gevaar om só hul geloof in die Here te verloor. “God sal in jou needs voorsien, maar nie in jou greed nie.” Rapport het ’n werker in Hinn se Suid-Afrikaanse kantoor in Durban genader wat Vrydagoggend gesê het hulle is “steeds besig om die geld te kollekteer. Ons kry baie goeie reaksie oor verlede naweek,” het die persoon gesê.  Hy wou nie geïdentifiseer word nie. Volgens hom het Koontz voor die insameling van die $1 000-offergawes ’n boodskap “oor die beginsel van wat jy saai, sal jy maai” gelewer. “Amerikaners praat altyd in dollars. As van die kerkgangers nie geglo het dat hulle wél geseën gaan word nie, moes hulle nie hul geld gegee het nie. “Die kerkgangers hoef nie $1 000 gegee het nie. As hulle dit nie kon bekostig nie, kon hulle minder gee. En van hulle het. Past. Todd het gepraat van goeie saad. As jy dit nie prakties saai nie, sal jy nie ’n goeie oes hê nie.” Die persoon het Rapport daarop gewys dat Hinn se gemeente binnekort ’n weeshuis in Suid-Afrika gaan bou. Hinn se Suid-Afrikaanse kantoor voed ook daagliks sowat 1 000 kinders in Durban.  Rapport het ’n opname van Koontz se boodskap gevra, maar volgens Hinn se kantoor sal hulle dit eers oor vier tot ses weke kan verskaf.

Hierdie berig spreek vanself…Mens het nie ‘n doktorsgraad nodig om hierdie adder wat teer op die romantiese idioom van “Miracle Crusades” te ontbloot nie. Afrekening sal kom, en dit sal soet wees.

In dieselfde uitgawe van die koerant verskyn die voorbladberig oor die saamtrek by Loftus gister waar 70 000 mense na die boodskap van o.a. Angus Buchan gaan luister het. Soos met die Mighty Men konferensie vroeër vanjaar het Buchan reguit en op die man / vrou / kind af gepraat, en soos met Mighty Men stroom getuienisse van oraloor in.

Maar ek wag daarvoor….

Ek wag vir die Lina Spies’e om weer bitter stukkies gal te braak oor Angus se “wandadige preokkupasie met Mag”.

Ek wag vir die Yolanda Dreyer’s en Christina Landman’e om weer, knap verpak in erudiete retoriek, ‘n openbare grap van Angus se “argaiese aartappelteologie” te maak.

Ek wag vir die Dana Snyman’s om weer met guitige kruisverwysings en narratiewe ‘n halfhartige middelvinger in die rigting van die bejaarde boer van KwaZulu-Natal te wys.

Ek wag vir die Freek Robinson’s en Debra Patta’s om weer, op eensydige wyse, agter die kap van die byl te probeer kom van hierdie “ekstremistiese ou man” wat skares huilend op sy knieë smeek om te vergewe.

Ek wag daarvoor en ek weet dit sal kom…more, dalk oormore….so terwyl nog ‘n paar duisend rand op bedrieglike wyse van armes gesteel word deur ‘n Amerikaanse wonderwerkprediker in ‘n wit Armani pak. Maar daaroor sal Lina swyg. Christina sal sumier na haar nuutgevonde gemeente in Dullstroom retireer. Dana sal eerder sy kar vol brandstof maak en nog ‘n reisverhaal skryf . Debra sal drie grade na links koes en haar aanval sal perdalks ‘n defensief word…

So sal die ou man met die veldhoed en die swaarkry-lyntjies om sy oë weer van vooraf voos gebliksem word terwyl die Amerikaner, tot barstenstoe vol Suid-Afrikaanse bloedrande, met sy Boeing 737 in sy moer in vlieg.

Want ons is tog so skytbang vir waarheid.Wanneer skaamkry ‘n naam kry…
Julie 2, 2008, 9:49 vm
Filed under: Geite

Ek lees vanoggend die volgende berig in die Griffel van die Volk – oudergewoonte op ‘n nuus-trant wat deesdae alte algemeen raak waar onse President sy harde kop insteek.

Mbeki verwerp EU-eis
Pres. Thabo Mbeki het ‘n eis deur die Europese Unie (EU) dat mnr. Morgan Tsvangirai ‘n toekomstige regering in Zimbabwe lei, verwerp. Volgens hom moet Zimbabwiërs onderling oor die weg vorentoe besluit. Mbeki het dié standpunt ingeneem ná die Afrika-unie se spitsberaad in Egipte waartydens ‘n resolusie aanvaar is wat vra vir ‘n eenheidsregering in Zimbabwe. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) moet ingevolge die resolusie die proses na nasionale versoening fasiliteer.  Die EU het egter in ‘n verklaring wat ná die spitsberaad uitgereik is, gesê hy sal slegs ‘n regering in Zimbabwe aanvaar wat deur mnr. Tsvangirai gelei word. Enige ander regering sal as “onwettig” beskou word.  Suid-Afrika se staatshoof het volgens Sapa aan die SAUK gesê: “Die AU en die SAOG kan nie die uitkoms van onderhandelinge dikteer nie. Almal is dit eens dat Zimbabwe slegs vorentoe kan beweeg deur middel van ‘n inklusiewe regering…binne ‘n raamwerk waarop hulle (die verskillende partye in die land) self ooreenkom.”

Daar was saam met my op hoërskool hierdie bleek outjie wat altyd so meningloos en gatkruiperig was. Hy het almal geirriteer en was geweldig ongewild – een van daardie siele wat jou sommer afp*s as jy hom sien aankom. En die jammerte; hierdie was nie ‘n geval van hoërskool boeliestreke nie, hy het dit oor homself gebring. Ek meen, hy het al die potensiaal gehad om ‘n goeie sportman te wees. Hy was, volgens die meisies, nie heeltemal onaansienlik nie en hy was ook heel slim. Maar helaas, sy gatkruipstreke en dweperigheid het hom 5 nagmerriejare op hoërskool besorg.

Ingelyks laat onse Thabo my vanmore vreeslik aan Gatkruiper van Garsfontein (soos ek hom hier in anonimiteit sal noem) dink. Die man (dis nou eersgenoemde…en um…heel moontlik seker dan laasgenoemde ook) is besig om, deur ‘n proses van perpetuele belaglikmaking totaal geloofwaardigheid te verloor. Mens het hom destyds maar vergewe vir sy blatante onkunde met die HIV/VIGS debakel. Toe kom hy weer op vir lug met die Jackie Selebi bedrogspul en maak ook sommer seker dat hy hakskene wys met die Xeno-krisis onlangs. Asof dit nie genoeg Piesangrepubliekvoering vir een dekade is nie, kuier hy sederdien bietjie in Bob Mal-gabe se agterwêreld. En nog is dit het einde niet…

Ek wens ek kon weet wat in Thabo se hardkoppige kop aangaan.

En ek wens ek kon sê dat ek nie skaam vir my President is nie.Kosmiese Openbaring (I)
Junie 18, 2008, 9:41 nm
Filed under: Geite

Minibustaxi’s in Bloemfontein laat jou stom…

Minibustaxi’s in Pretoria laat jou vloek…

Minibustaxi’s in Kaapstad laat jou bid…